Menu
Loading...

Cameca

Danh sách

CAMECA là nhà cung cấp thiết bị đo lường và phân tích vi mô hàng đầu thế giới cho nghiên cứu và kiểm soát quy trình. Các thiết bị của Cameca bao gồm phân tích thành phần nguyên tố và đồng vị trong vật liệu ở độ phân giải nguyên tử và được trang bị cho các phòng thí nghiệm cấp chính phủ, các trường đại học cũng như các công ty công nghiệp công nghệ cao trên khắp thế giới. Từ khi thành lập vào năm 1929, CAMECA đã nổi tiếng về cơ khí chính xác, quang học và điện tử và nhanh chóng phát triển thành nhà cung cấp thiết bị khoa học cho cộng đồng nghiên cứu quốc tế và các giải pháp đo lường trong ngành sản xuất chất bán dẫn. CAMECA là nhà sản xuất tiên phong với các thiết bị Vi phân tích đầu dò điện tử (EPMA),  vào những năm 1950, khối phổ ion thứ cấp (SIMS) vào những năm 1960. CAMECA vẫn là công ty hàng đầu thế giới không thể tranh cãi về các kỹ thuật này đồng thời đạt được nhiều cải tiến đột phá trong các kỹ thuật bổ sung như Quang phổ phát xạ tia X năng lượng thấp (LEXES) và Chụp cắt lớp đầu dò nguyên tử (APT). Tìm hiểu thêm về Cameca: www.cameca.com và các ứng dụng của hãng: semiconductor, nanotechnology and novel materials, nuclear science, energy, biology, environment, mining, geology.
Loading...

sản phẩm

Loading...

Lọc sản phẩm

Thương hiệu

nhận bản tin

Đăng ký